top of page

Zichtbaar worden met je onderneming? Blijf dan weg van polarisatie en doe dit!

Bijgewerkt op: 20 okt. 2023


social media en zichtbaarheid
social media en zichtbaarheid, hoe kan het wel?

Wil jij iets betekenen voor de maatschappij met je idee, onderneming of plan, dan kom je er niet onderuit: zichtbaar worden. Maar dat is wel simpeler gezegd dan gedaan. In de wereld van social media valt het je misschien op: het is grilliger geworden en voor je het weet krijg je allerlei reacties waar je helemaal niet op zit te wachten. Zéker als jouw idee gaat over klimaat, energie of andere gevoelige onderwerpen, ontdek je dat er maar één waarheid gesproken mag worden. Je bent vóór of tegen.


Als proef op de som voor dit artikel deed ik afgelopen week een experiment. Ik mengde me in een discussie over wijsheid op het gebied van de temperatuursverhogingen die de media laten zien. Ik reageerde op een post van iemand die schande sprak van de twee mensen die lachend op deze foto staan terwijl de aarde zo ongeveer vergaat. Ze zouden dom zijn en meer van dergelijke uitspraken.


Ik reageerde op deze post met deze foto:

en de tekst ‘Over wijsheid gesproken’.


En dit is de reactie die ik terugkreeg van de auteur van de post:

“Zo zeg, dat is echt kéihard empirisch bewijs. Ik denk dat de klimaatwetenschappers nou wel kunnen inpakken met al die doom & gloom data. Al die jaren onderzoek; het kan nu zo de prullenbak in. Ik denk dat je dé gamechanger gevonden hebt. Via Twitter zeker?!”


Waarop ik verbaast reageer met: “o beweerde ik dat dan?”

Hij: “Als je dit niet bedoeld hebt, zou ik mijn reactie voortaan duidelijker formuleren als ik jou was”


Ik zal je de verdere korte discussie besparen want die was kort maar krachtig vanuit de auteurskant. Ik werd o.a. weggezet als een desinformatie-onzin uitkramer en homo narcisticus. Ik heb de auteur vooral bedankt voor zijn ‘vriendelijkheid’ en ‘respect’ naar mij toe.


Voorop gesteld. Ik ben niet voor of tegen klimaatverandering. Ik ben een natuurliefhebber pur sang en het gaat me aan het hart dat we daar niet zorgvuldig mee om gaan, er enorme vervuiling is wat niet goed is voor mens en dier maar ben positief over de toekomst. Ik ben alleen wél heel kritisch als het gaat over hoe we met informatie én met elkaar omgaan en denk dat we daar hele zinnige lessen uit kunnen trekken.


Om te beginnen:


Reptielenbrein

Mensen draaien momenteel enorm door. Gedreven door angst, boosheid of andere emoties. Ze denken anderen te moeten overtuigen omdat ‘de tijd dringt’. Althans, dat is het beeld dat je vanuit de media over je uitgestrooid krijgt als je over klimaat gaat. Ze vergeten daarbij helemaal dat wanneer je vanuit deze chronische angst-modus niet meer helder na kunt denken. Je reptielenbrein neemt je over, je begeeft je in een continue staat van stress. Je kunt niet vanuit die staat van zijn én helder nadenken én kritisch zijn én open staan voor andere zienswijzen. Terwijl dat nu juist zo cruciaal is als je oplossingen wilt bedenken voor vraagstukken om de wereld mooier te maken. En zeg nou zelf… stel ik ben helemaal anti-klimaat etc… zou ik me dan uitgenodigd voelen om erbij te willen horen als er zo met mij wordt omgegaan? Nee, ik kijk wel uit.


De lessen van Socrates

Wat betreft omgangsvormen en oplossingen zoeken kunnen we nog heel veel leren van Socrates. Hij wordt gezien als de grondlegger van de westerse filosofie. Hij vond dat echte inzichten alleen van binnenuit kunnen komen. Die kunnen niet door anderen worden (aan)geleerd of opgelegd. Daarnaast was Socrates een man die zich niets aantrok van wat anderen van hem vonden. Hij ging staan voor wat hij belangrijk vond, zoals rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting. Socrates liet mensen voorbeelden onderzoeken, ervaringen analyseren en ideeën testen. Zijn uitgangspunt was dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken. Volgens hem kwam het kwaad in zijn ogen voort uit een gebrek aan wijsheid of kennis. Zijn conclusie luidde daarom: ‘Er is maar één hoogste goed: kennis, en één kwaad: onwetendheid. “Kennis is onverbrekelijk verbonden met moraliteit – het is het ‘enige goede’ – en daarom moeten we voortdurend ons leven onderzoeken.”


Diversiteit in inzichten

De polariteit die ontstaat die mede ontstaat en in stand wordt gehouden door media, politiek en kuddegedrag, is nooit een oplossing. Het zorgt ervoor dat we de boodschap krijgen dat onze medemensen onvriendelijk, hard, dom en slachtoffer zijn. Hoe zou het zijn als je erop vertrouwt dat mensen vriendelijker, zachter en wijzer kunnen zijn dan onze huidige samenleving ons vertelt? Ik maak het regelmatig mee dat mensen elkaar helpen en daar gaat zoveel goeds vanuit. Waar mogelijk heb ik zelf ook die instelling en kijk ik wat er nodig is in de omstandigheden. Een klein gebaar is daarin al goud waard voor een ander.

Verschillen van inzichten zijn noodzakelijk om tot nieuwe oplossingen te komen. Hoe meer invalshoeken er zijn op een bepaalde vraag en vanuit goede focus, hoe interessantere oplossingen je krijgt en hoe meer toepasbaar ze worden. Dat zijn feiten. Het spreekt je wijsheid aan en de collectieve intelligentie die er in ons leeft. Ik schreef er een heel boek over ‘Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie’, waarin je kunt lezen hoe je je als pionier of verschilmaker kunt positioneren zonder in de polariteit verzeilt te raken.


Positioneren in plaats van polariseren

Waar ik me steeds meer van bewust ben is dat je niet hoeft te polariseren om te staan voor wat ideeën en waarden. Je positioneert je. Hoe dat eruitziet? Je kiest niet voor het ene of het ander, maar voor de middenweg. Dat is een staat van zijn. De Hopi Indianen schreven daar zelfs een heel gedicht over. Het symboliseert voor mij het morele kompas in een nieuwe wereld:


To my fellow swimmers:

here is a river now flowing very fast.

It is so great and swift that there are those who will be afraid,

who will try to hold on to the shore.

They are being torn apart and will suffer greatly.

Know that the river has its destination.

The elders say we must let go of the shore.

Push off into the middle of the river and keep our heads above water.

And I say see who is there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves, for the moment we do, our spiritual growth and journey come to a halt.

The time of the lone wolf is over.

Gather yourselves.

Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

For we are the ones we have been waiting for.


-the Elders of the Hopi Nation Oraibi


Ondernemen en zichtbaar zijn

Hoe zorg je dat je zichtbaar bent met jouw missie zonder je in polariteit te verliezen? Hoe wil je dat jouw wereld eruitziet? Leef deze wereld dan nu alvast, zonder schroom, zonder tegenhouding. Dat geldt ook voor jouw idee, of jouw onderneming. Jouw waarden geven houvast. Schrijf erover, maak er filmpjes over, neem mensen mee vanuit jouw luchtigheid of zorgen, maar blijf weergeven vanuit de middenpositie.

Bewandel dat middenpad want daar ontmoet je de sterke krijgers, de waarheidsvinders, de pioniers. De mensen die begrijpen dat je de wereld pas verandert als je zelf vrij bent van de conditioneringen van de maatschappij. De mensen die aan zichzelf gewerkt hebben en de meeste ballast wel zo’n beetje kwijt zijn. Dat zijn ook de meest gevoelige mensen die haarscherp aanvoelen wat er nodig is en wat volgende stappen kunnen zijn. Blijf vragen stellen, blijf nieuwsgierig. Dat is wat een echte pionierende leider doet.


Hiermee aan de slag? Denk dan aan de Challenge ‘Maak werk van je idealen’ die op 30 oktober start. 10 dagen aan de slag met jouw missie. Je ontdekt hoe idealisme en succesvol zijn zorgen voor meer impact.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page