Pionierend Leiderschap

voor vrouwen

Meer impact krijgen met jouw idealen

voor een betere wereld?

Transformeer de wereld van binnenuit!

 • Ben jij een vrouwelijke pionier en heb je idealen en ideeën voor een wereld die in jouw ogen wél werkt, maar voel je je een roepende in de woestijn?

 • Heb je het idee dat je je tijd ver vooruit bent maar regelmatig niet goed begrepen of gehoord wordt?

 • Twijfel je eraan of de wereld wel klaar voor jou is en verlang je ernaar om meer impact te hebben en méér voor mensen of je organisatie te kunnen betekenen dan je nu doet? 

 • Reageert je omgeving soms terughoudend op je plannen en laat je je bewust of onbewust toch door de verwachtingen van anderen beinvloeden? 

 • Voel je je belemmert en niet vrij genoeg om alles wat in je zit naar buiten te laten komen? 

Oude gewoonten

Ons dagelijks leven zit vol met gewoonten, die we als vrouw in de loop der eeuwen hebben aangenomen, vanuit onze levensomstandigheden, die voornamelijk gericht waren op overleven. Eén van de conditioneringen, die vrijwel elke vrouw vandaag de dag bewust of onbewust "gevangen" houdt, is de identificatie met de rol van moeder en minnares.

 

De diep ingesleten overtuiging dat we dit zijn, zorgt ervoor dat we reageren vanuit de behoefte om nodig te zijn en de behoefte om begeert te worden. Met alle consequenties van dien. Het zorgt ervoor dat je reageert vanuit perfectionisme, het té goed wilt doen of de wereld wilt redden. Je kiest hierdoor eerder voor zekerheid en je plan stel je uit of zal het daglicht nooit zien. 

 

Op de werkvloer zorgt het identificeren met deze oude rollen zelfs voor samenwerkingsproblemen, competitie en strijd of moeite met delegeren. Ook in onze (intieme) relaties werkt dit net zo goed door. 

Waarom vrouwelijk leiderschap niet werkt

Te vaak wordt gedacht in vormen van hedendaags vrouwelijk leiderschap dat we als vrouw meer naar voren moeten treden met onze vrouwelijkheid, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren. Helaas lok je, juist door je vrouwelijkheid te benadrukken, nog meer verschil uit tussen mannen en vrouwen.

 

Je benadrukt al die oude verwachtingen van onze cultuur en onze historie door je te blijven identificeren met oude ideeen, waarden of vermeende "vrouwelijke" eigenschappen als sexy, ontvangend of sociaal zijn. Als vrouw kun je niet vrij en krachtig zijn, zolang je dit concept van beperking naleeft. 

Maar het kan ook anders...

Het zou jammer zijn als jouw dromen en hoe jij de wereld graag ziet, verloren laat gaan. Want ook jouw idealen kunnen realiteit worden. Ook jij kunt gehoord worden en impact krijgen. Dat vraagt om een transformatie van binnenuit. Stel je voor wat je daarmee zou kunnen bereiken! Stel je voor hoe het is als jij jezelf altijd gehoord voelt en je toegang krijgt tot een heel nieuw potentieel waar je gebruik van kunt maken.

Je kunt je bevrijden van oude collectieve overtuigingen over je vrouw zijn. Het vraagt van jou om jouw vrouw zijn en jouw leiderschap te plaatsen in de context van onze historie als vrouw. Te weten waar je vandaan komt, hoe culturele beïnvloeding werkt en hoe je verandering tot stand kunt brengen vanuit een veel vrijere positie.

Het vraagt dat je jezelf niet langer identificeert met de oude rollen van moeder en minnares, maar met bewustzijn of Spirit zelf. Spirit is niet gebonden namelijk aan man of vrouw zijn. Wanneer je expressie geeft aan de vrijheid om te kijken naar 'mens zijn', ontstaat er een nieuwe vrijheid in jou die verder gaat dan de culturele verwachtingen en fysieke vormen waar we ons eeuwenlang mee hebben geïdentificeerd.

 

Dit betekent een grote stap naar bevrijding en de creatie van iets nieuws, het ontwikkelen van autonomie en authenticiteit, voorbij wat we al kennen en in verbinding met andere vrouwen. Vrouwen die ervoor zorgen dat ook jij een nieuwe stap kunt zetten, omdat we vrouw zijn, we passende nieuwe waarden willen leven en ons verantwoordelijk voelen voor vandaag en voor de toekomst. 

Wat leer je in deze training?

 • Je leert de basisprincipes van Pionierend Leiderschap;

 • Je leert jouw vrouw zijn en leiderschap in een groter perspectief te plaatsen, waardoor je meer impact krijgt met jouw idealen voor een wereld die werkt;

 • Je krijgt nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap en vrouw zijn, waardoor je makkelijker keuzes kunt maken;

 • Je leert hoe je geconditioneerd bent op biologisch, sociaal en psychologisch gebied en hoe je je hiervan bevrijdt;

 • Je gaat je vrijer, geinspireerd en krachtiger voelen;

 • Je wordt je bewust van de impact die de geschiedenis op jou gehad heeft en hoe dit in jou doorwerkt;

 • Je leert de 10 uitdagingen voor vrouwen die pionier of leider (willen) zijn;

 • Je ervaart dat je makkelijker met weerstanden om kunt gaan;

 • Je oefent met een nieuwe vorm van leiderschap die oog heeft voor de generaties die na ons komen;

 • Je wordt je meer bewust van je eigen missie en kunt deze meer aanscherpen;

 • Je leert wat jouw volgende stappen zijn als vrouw, leider en/ of pionier;

 • Je leert hoe je zelf een inspirerend voorbeeld kunt zijn als pionierend leider voor anderen;

Ik gun het elke vrouw om deze vrijheid te ontdekken!

"Deze training heeft diepe indruk op mij gemaakt. Carla gaf hierin een super heldere context, die mij heeft geïnspireerd om te ontdekken wat de diepere grond is, die we als vrouw met elkaar delen. Dit is essentie! Ik gun het elke vrouw om deze vrijheid te ontdekken! Na de training kijk ik anders naar vrouw zijn en sta ik meer autonoom en krachtiger in het leven als ondernemer en als vrouw." 

Sonja Verberne, ondernemer, Stichting Down-to Earth

Wie geeft deze training?

Ik ben Carla de Ruiter. Ik begeleid mensen en organisaties bij het realiseren van hun idealen voor een wereld die wél werkt. Ik wens jou ook de vrijheid die ik elke dag als ondernemer en vrouw ervaar. Het perspectief dat ik je in deze training aanreik is in Nederland nagenoeg onbekend en heb ik zelf geleerd door jarenlange trainingen te volgen bij o.a. Elizabeth Debold, autoriteit op het gebied van gender en vrouwenontwikkeling. Zij is voor mij een inspiratiebron geweest en heeft mij geleerd om de collectieve conditioneringen, overtuigingen en patronen, die verschillen van mannen, serieus te nemen en me ervan te bevrijden.

 

Daarnaast heb ik lang gewerkt als manager in zorginstellingen en heb veel invloed kunnen uitoefenen zonder gebruik te hoeven maken van manipulatie of ellebogenwerk, maar door integer te zijn en mezelf te blijven transformeren. Ik heb hierdoor geleerd om mijn eigen idealen om te zetten naar de realiteit, zonder afbreuk te hoeven doen aan mijn authenticiteit. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de diepere betekenis van het leven en mede hierdoor ben ik in staat om jou te begeleiden naar meer vrijheid, verdieping en het krijgen van meer impact. 

"live the change you want to see in the world" - Gandhi -