Beperk je niet tot 1 missie

Creëer een verantwoorde toekomst!

Waarom zou je niet AL jouw passies en talenten inzetten?

Een unieke 1 daagse training voor multipotentialites.

Heb jij veel uiteenlopende interesses en creatieve ambities? Vind je het lastig om je in je werk vast te leggen op slechts één gebied of product? Raak je de focus regelmatig kwijt of kom je moeilijker tot een keuze omdat je het liefste alles wat je leuk vindt, wilt doen? Raak je het spoor bijster omdat het je frustreert om je op 1 missie toe te spitsen? Misschien houd je zelfs wel sommige talenten van jezelf angstvallig verborgen voor de buitenwereld?

Er zijn veel mensen zoals jij. Emily Wapnick vertelt in haar Ted Talk "Why soms of us don't have one true calling" dat er niet alleen generalisten rondlopen op deze aarde, maar juist ook multipotentialites: mensen met veel interesses en creatieve ambities. In onze huidige tijd en cultuur wordt er van ons verwacht dat we één beroepskeuze maken. Je hebt de vraag vroeger vast wel eens gekregen: "Wat wil je later worden als je groot bent?" Deze op het oog onschuldige vraag zorgt ervoor dat je je beperkt tot 1 beroep of missie omdat je denkt dat dit van je wordt verwacht.

Wanneer je je beperkt tot 1 missie of beroep, zul je je al snel gaan vervelen en voor je het weet voel je je gevangen. Dat is erg jammer, want we hebben in onze tijd zoveel vraagstukken waar nog niemand echt een oplossing voor weet. Er zijn zoveel veranderingen gaande in de wereld en wanneer jij geen gebruik maakt van al jouw mogelijkheden, kennis, rollen en passies is dat een gemiste kans! Juist de combinatie van al jouw talenten zijn van onschatbare waarde voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Bevrijd je van belemmeringen!

Hoe zou het zijn als je een manier vindt om al jouw kwaliteiten en talenten in te kunnen zetten en je geen belemmering meer hoeft te voelen? Stel je voor dat je jouw volledige potentieel gebruikt voor iets goeds en je je helemaal gezien voelt? Hoe zou dat zijn?

 

Tijdens de Renaissance werd het als ideaal gezien om goed te zijn in diverse disciplines: juist door het combineren van verschillende componenten ontstond innovatie. Dat is wat de wereld ook nu van jou vraagt! Stel je voor dat je duidelijk krijgt hoe je al jouw kwaliteiten kunt inzetten? Zou dat niet veel vervullender voelen? Dat is allemaal mogelijk. Ook jij kunt je meer vrij voelen waardoor er een diepere creatiekracht in jezelf los kan komen.

Renaissancemens

Wat daarvoor nodig is, is dat je anders leert kijken naar je mogelijkheden. Je zult jouw vele talenten en interesses in kaart willen brengen en de voordelen ervan leren zien en doorleven. Ook is het nodig om een herordening aan te brengen in jouw mogeljkheden en te weten wat de dynamiek is achter het fenomeen van een 'multipotentialite', ook wel 'Renaissancemens' genoemd. Je zult meer willen doorzien hoe je effectief gebruik maakt van de voordelen van jouw potentieel en weten hoe je hiermee kunt werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Where the spirit does not work with the hand there is no art"

 

- Leonardo da vinci -

Wat deze training je geeft:

  • Je ontdekt wat de voordelen zijn van multipotentialites;

  • Je krijgt meer focus en duidelijkheid in je werk;

  • Je brengt je talenten, interesses en mogelijkheden in kaart die jou tot nu toe gevormd hebben;

  • Je integreert, met behulp van geleide meditatie en andere oefeningen jouw potentieel, waardoor je makkelijker in staat bent om keuzes te maken in de richting die je in kunt slaan;

  • Je ontdekt hoe de synergie tussen jou en andere multipotentialites werkt en hoe je makkelijker innovatie tot stand kunt brengen.

Meer focus en meer compleet!

"Deze training was een eye-opener voor mij! Mijn op het oog uiteenlopende rollen en interesses bleken meer samenhang te vertonen dan ik zelf kon vermoeden. Hoewel ik voorheen worstelde met het combineren van die rollen, is mijn focus in mijn werk tijdens en na de training veel duidelijker geworden. Het voelt nu meer compleet om al mijn mogelijkheden te benutten in plaats van slechts enkele. Carla doorziet dat razendsnel bij iedereen en weet boeiende combinaties te maken met de andere deelnemers waardoor er ook nog eens een prachtige synergie onstond in de groep. Aanrader voor multitalenten!"

 

Directeur HRM college, advocaat, organisatieadviseur 

Wie begeleidt deze training?

Ik ben Carla de Ruiter. Ik begeleid mensen en organisaties bij het realiseren van hun idealen voor een wereld die wél werkt. Ik heb met hetzelfde gestruggeld: veel talenten hebben en me daar dan helemaal op storten tot de verveling toesloeg en me dan weer op een andere interesse storten. Ik ben mede daarom enkele keren in mijn bedrijf van doelgroep en missie veranderd.

 

Ik leerde met vallen en opstaan wat de rode draad was in mijn vele missies en kan dat inmiddels goed hanteren. Niet door mezelf tegen te werken, maar juist door ruimte te geven aan alle verschillende aspecten in mezelf.

 

Door Pionierend Leiderschap te ontwikkelen en veel te werken met creatiekracht (dat hier een onderdeel van is) heb ik ook deze training gemaakt om jou te leren hoe dit werkt en hoe je het kunt toepassen in een wereld die op jouw unieke verzameling van talent zit te wachten!